Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η ιστορία μας

Όταν τον Οκτώβριο του 1967 ο Gunnar Nygren ίδρυε στην Ζυρίχη τον Όμιλο Intercop, μάλλον δεν φανταζόταν την τόσο σημαντική εξέλιξη που θα είχε στην παγκόσμια αγορά ηλεκτρικών ειδών. Ή μπορεί και να το φανταζόταν, μιας και επέλεξε ο όμιλος του, να συσταθεί αρχικά από έξι εκπροσώπους εθνικών οργανισμών λιανικής πώλησης στον κόσμο.

 

Κι αν η λέξη Intercop δεν σας λέει κάτι, τότε αντικαταστήστε την με τη λέξη Expert. Όπως ακριβώς έκανε και το 1971 ο δημιουργός της. Η δεκαετία του 70’, όσο μακρινή κι αν μας φαίνεται είναι αυτή που έφερε την τεχνολογία πιο κοντά στην ζωή μας.

Αξίες – Όραμα

Οι αξίες μας υποδηλώνουν τις βασικές μας πεποιθήσεις και καθορίζουν τα χαρακτηριστικά της φιλοσοφίας μας, προάγοντας την επίτευξη των στόχων μας. Αυτές οι αξίες αντικατοπτρίζουν το ποιοι είμαστε και τι επιδιώκουμε!

  1. Σημασία στην ακεραιότητα: Όλες μας οι αποφάσεις, λαμβάνονται σύμφωνα με τις ηθικές και δεοντολογικές αρχές με τις οποίες έχουμε ανατραφεί, με σεβασμό στους καταναλωτές και τις αγορές, πάντοτε σε πνεύμα δικαιοσύνης και ακεραιότητας.
  2. Σεβασμός στον άνθρωπο: γιατί αναγνωρίζουμε ότι ο ανθρώπινος παράγοντας είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της επιτυχίας μας.

Στρατηγική

Η EXPERT έχει μια καθαρή στρατηγική επέκτασης σε νέες χώρες. Συνεχίζει να αναπτύσσεται και αναγνωρίζεται ως μια Πανευρωπαϊκή μάρκα. Στην Ευρώπη είμαστε επιτυχώς ενεργοί με περισσότερα από 3.600 καταστήματα σε 21 χώρες.

Ο στόχος μας είναι να επεκτείνουμε την κερδοφορία και την βιώσιμη επιχειρησιακή φόρμουλα σε νέες αγορές με δυνατούς τοπικούς συνεργάτες. Για να διασφαλίσουμε την ηγετική μας θέση, η Expert International έχει αναπτύξει μια μακροπρόθεσμη στρατηγική, βασιζόμενη στα 4 B’s.

Εταιρική Διακυβέρνηση

Η Εταιρική Διακυβέρνηση είναι ένα σύστημα αρχών και πρακτικών επί τη βάσει του οποίου οργανώνεται, λειτουργεί και διοικείται η ανώνυμη εταιρία, ώστε να διαφυλάσσονται και ικανοποιούνται τα έννομα συμφέροντα όλων όσων συνδέονται με την εταιρία. Το ΔΣ είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση των περιουσιακών της στοιχείων και την πραγμάτωση του σκοπού της, εντός των ορίων του νόμου και εξαιρουμένων των θεμάτων επί των οποίων αποφασίζει η Γενική Συνέλευση των μετόχων.